שלחתי פעם את לבל"ע לדורבנות, והייתי בטוח שזה לא התקבל. מסתבר שזה כן התקבל, ודווקא כשהייתי בחו"ל, אז מזל שלא התעצלתי לעבור על הרס"ס – לבל"ע מאת אמיר א. אהרוני, אתר דורבנות.

התגובות צוננות, וזה בסדר, שהרי ההצעה הזאת שלי לא באמת טובה. הרבה יותר טובות – וגם הרבה יותר מתאימות לסגנון של "דורבנות" – היו ההצעות של דן:

  • תקל”ה – תמונות קשות לצפיה, הזהרו!
  • ממת”ק – מייל מכיל תמונות קשות
  • בעז”ח – בחורות ערומים זה חולירע

דן, לך על זה והפץ את הבשורה.