התמונות אמורות לדבר בעד עצמן. למען הסר ספק, זה לא טוב עד שיוכח אחרת. פה ושם זה נסלח אם יש סיבות אמנותיות, אבל אלה צריכות להיות סיבות ממש טובות.

טאצ׳ זה כל העיצוב

טאצ׳ זה כל העיצוב

טאצ׳, חנות ברחוב יפו בירושלים

טאצ׳, חנות ברחוב יפו בירושלים

לאנצ׳ בוקס

לאנצ׳ בוקס

מאיצ׳

מאיצ׳

מרצ - השמאל של ישראל. אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר. השם הוא גלגול של רצ, ר' להלן.

מרצ – השמאל של ישראל. אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר. השם הוא גלגול של רצ, ר' להלן.

כרזה של הופעה: תומר יוסף, נצ'י נצ'

תומר יוסף, נצ'י נצ'

יש פיצ' בעיר, מקום לנוער גאה ועוד

יש פיצ' בעיר, מקום לנוער גאה ועוד

פיתה קראנצ׳

פיתה קראנצ׳

קראנצ׳ גרעינים

קראנצ׳ גרעינים

רצ. קלסיקה. מכאן הגיע השם „מרצ”. מאין בא השם „רצ”? כנראה מהאותיות על הפתק בבחירות, אבל אין לי מידע מפורט יותר.

רצ. קלסיקה. מכאן הגיע השם „מרצ”. מאין בא השם „רצ”? כנראה מהאותיות על הפתק בבחירות, אבל אין לי מידע מפורט יותר.