א: „הייתי שלושה ימים עם יותר מדי אנשים.”

ח: „קוראים לזה חגים.”

א: „בדיוק.”

פ: „לפעמים אתה מרגיש ככה עם בן אדם אחד, שאתה עם יותר מדי אנשים.”

ח: „אומרים לי את זה הרבה.”