טלפון.

– „הלו.”

– „מה השם שלך?”

– „ומה השם שלך?”

– „אני צריך לדעת מה השם שלך.”

– „אבל אתה התקשרת אליי.”

– „טוב, שמי משה ואני צריך לדעת מה שמך.” [השם האמתי שמור במערכת]

– „אני לא מכיר אותך ולא מבין למה אתה צריך לדעת את השם שלי.”

– „כי אתה דיברת עם אשתי היום.”

– „אני לא דיברתי עם אשתך היום.”

– „אל תתחמק, אתה דיברת עם אשתי היום. שמואל השדכן שלח אותך.”

– „אני לא דיברתי עם אשתך היום ואין לי מושג מי זה שמואל השדכן.”

– „זה שאתה מתחמק מזה עוד יותר מחזק את החשד שאתה דיברת עם אשתי היום. אני דורש לדעת מה שמך ומה הטלפון של שמואל השדכן”.

– „אני לא מתחמק. אין לי מושג על מה אתה מדבר.”

– „אתה הולך עכשיו להגיד לי מה שמך, וגם מה הטלפון של שמואל השדכן.”

– „אני לא הולך להגיד לך את הטלפון של שמואל השדכן מהסיבה הפשוטה שאין לי את הטלפון של שמואל השדכן. אין לי מושג מי זה שמואל השדכן, מי זאת אשתך ומי זה אתה. אני לא דיברתי עם אף אחד היום, ובטח לא עם אשתך. אני גם לא הולך לתת לך את שמי. אני לא מבין למה אנחנו בכלל מדברים.”

– „אם זאת טעות, אני מתנצל.”


למען האמת, הייתי שמח לדבר אתו עוד קצת.