– „ראיתי שאת עייפה ולא רציתי להציק לך.”
– „הנחת שכל דבר שתגיד יציק לי?”
– „כל דבר שאומרים לי כשאני עייף – רוב הסיכויים שיציק לי.”
– „לי לא… אבל כל דבר שאתה אומר כנראה כן יציק לי.”