– "אחרי שאתה מעשן סיגריה, אתה צריך לעשן עוד סיגריה, כדי להחזיר את עצמך למצב הקודם."