– „איזו מכוערת.”

– „אבל אמרת שאתה אוהב את השחקנית הזאת.”

– „אוהב.”

– „אז למה אתה אומר שהיא מכוערת?”

– „כדי שאת תהיי מרוצה.”