אבטחה בשדות תעופה משעממת אותי.

– „פאספורט?”

– „אפשר בעברית.”

– „ואללה. יש לך לוּק אירופי.”

– „הא?”

– „זו מחמאה, אחי!”

– „מחמאה?!”

– „לוּק אירופי זו מחמאה. מה, לא?”

– „לא, זו גזענות.”

– „מה זאת אומרת? מה פתאום?”

– „להגיד שלוק כלשהו, לא משנה מאיזו ארץ, הוא מחמאה, זאת לא באמת מחמאה, זאת גזענות.”

הוא חשב קצת.

– „אחי, זה בצחוק.”

– „אותי זה לא מצחיק.”

אבטחה בשדות תעופה משעממת אותי.