בשני אתרי החדשות הגדולים בעברית לא כתבו טוב את שנות הלידה והפטירה של אריאל שרון.

סיקור מות שרון באתר nrg

סיקור מות שרון באתר nrg

באתר nrg כתבו ששרון נולד בשנת 2014 ומת בשנת 1928. בעברית צריך לכתוב טווחי זמנים מימין לשמאל. מה שכן, הם השתמשו בקו מפריד.

סיקור מות שרון באתר nrg

סיקור מות שרון באתר ynet

באתר ynet כתבו את השנים בסדר הנכון, אבל השתמשו במינוס קצר במקום בקו מפריד.

לפי כללי האקדמיה ללשון, בעברית יש לכתוב טווח תאריכים באמצעות קו מפריד שאין רווחים לפניו ואחריו. התו '-' הוא לא קו מפריד, אלא מינוס. קו מפריד הוא התו '–'. הוא ארוך יותר, הוא נראה יפה יותר, הוא תקני לפי האקדמיה, והוא גם עובד נכון מבחינת כיווניות.

ברוב מערכות ההפעלה אין דרך נוחה לכתוב אותו, מה שכמובן לא פוטר בתי הוצאה מקצועיים כמו ידיעות אחרונות ומעריב מהחובה המקצועית להשתמש בו. עד כמה שידוע לי מערכת ההפעלה היחידה היום שתומכת בכתיבתו בצורה פשוטה היא חלונות 8: שם אפשר לכתוב אותו באמצעות לחיצה על אלט ומינוס.