– „שלום, יש לי מכשיר שאני צריך לתקן והבנתי שאתם המעבדה של התיקונים.”

– „אנחנו רק נקודת איסוף. איפה אתה גר, בירושלים?”

– „כן.”

– „אז יש נקודת איסוף גם בירושלים. תרשום כתובת: Fire King שבע עשרה.”


רק ירושלמים יבינו.