אישה מתווכחת עם קופאית והקופאית מחליטה לוותר: „בסדר, אני אתן לך החזר, שלא ייפול לך. את בהיריון, נכון?”