– "ת׳ זקן."

– "למה, בן כמה הוא?"

– "לא מהבחינה הזאת."

– "אז למה, כי הוא תקע גרעפץ בשיעור?"