הרשומה הזאת עשויה לעצבן טבעונים ובלשנים.

קרטון חלב מלא של תנובה, לפני ואחרי. לפני: נהננו, אחרי: נהנינו.

קרטון חלב מלא של תנובה, לפני ואחרי

אתם רואים את ההבדל, נכון? מי שלא רואה, מוזמן להציץ בתחילת הסיפור על הטעות בקרטון החלב המלא של תנובה. אחרי שהתלוננתי מדי חודשיים במשך כמעט שנה, תנובה תיקנה את הטעות.

האמת היא שהרשומה הזאת לא צריכה לעצבן לא טבעונים ולא בלשנים. טבעונים יכולים לשמוח, כי אחרי שהשגתי את התיקון הזה, אני מרגיש מין הגשמה כזאת. הוספתי יו״ד לקרטון חלב של תנובה, אז כאילו מיציתי את מה שיש לי לעשות בתחום החלב. אני לא באמת מפסיק לצרוך חלב היום, אבל אולי יום אחד אפסיק.

בלשנים עשויים להתעצבן מהרשומה הזאת, כי במהלך הלימודים שמעתי מהרבה מהם שהם שונאים עורכים. "עורכים הורסים לנו את המקורות, כי אנחנו רוצים לראות את הטקסט האמתי ולא טקסט 'מתוקן' לשפה 'נכונה'." נכון. עורכים יכולים לפגוע בטקסט המקורי, אבל הנה, אני משאיר לבלשני העתיד שיחקרו את קרטוני תנובה תיעוד של הקרטון הקודם. וחוץ מזה – רוצים לחקור שפה טבעית? – בשפה הטבעית שלי יש יו״ד במילה "נהנינו". טבעית, אני מדגיש. ובשפה הטבעית של מעצב הקרטון המקורי אין יו״ד. הנה, יש לכם את שתי האפשרויות. אז אל תתעצבנו.


וכן, אני יודע שלפי כללי הכתיב צריך לכתוב "אפנתית" ו"אימא". ובכן, בשפה הטבעית שלי הצורה "נהננו" אינה קבילה, אבל הצורות "אופנתית" ו"אמא" קבילות.