נ נח נחמ נחמן מאומן – איפה שנגמר השכל שם מתחילה האמונה

איפה שנגמר השכל שם מתחילה האמונה

מה שנכון נכון.