"action figures – איך הייתם מתרגמים? כרגע זה "דמויות צעצוע" בפסק דין טוי ביז נגד ארצות הברית, אבל לא מצאתי תרגום טוב שגם ישקף את המורכבות." (שאלה של משתמש:דוד בדף ייעוץ לשוני של בוויקיפדיה.)