אני שונא לעבור דירה. כשאני עובד דירה "מרצוני", אני סובל מהאריזות, מהסחיבות, מהסידורים, מההתעסקויות עם המובילים ובעיקר מבזבוז הזמן על כל הדבר המשעמם הזה. "מרצוני" במירכאות, כי עד עכשיו תמיד יזמה את זה אשתי, ואני הסכמתי בחירוק שיניים. היא יודעת זאת היטב.

עם רצון אשתי אני עוד משלים, אבל אם מישהו אחר יכריח אותי לעבור דירה, אז כבר ממש אתעצבן. בייחוד אם, למשל, תהיה זו המשטרה, שתכריח אותי לעבור, כי אחד השכנים שלי כבר רצח כמה דיירים בבניין ומאיים לרצוח גם אותי. למה אותי מכריחים לעבור ולא את השכן הרוצח? כי השכן הרוצח טוען שהדירה שאני גר בה נגנבה מסבא שלו? מצטער, זאת לא סיבה טובה מספיק.

וזאת הסיבה לכך שאני מזדהה עם המתנחלים. לכתחילה אולי היה עדיף לא לבנות את איתמר ואת יצהר. אבל משנבנו, להרוס אותן יהיה פשע גדול מלהשאירן, ולא מעניין אותי "החוק הבין־לאומי".

ואף לא מילה על "ארץ אבותינו". לא רלוונטי.