ו׳: "מתי השתלטת סופית על שתי שיטות הכתב בעברית?"

אני: "‫מנוקד ולא מנוקד?"

ו׳: "לא יא חתיכת חנון, דפוס וכתב."