– "אני צריך לעשות עבודה בקורס ויש לי שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה היא לעשות עבודה שאגמור אותה ביומיים, לא אצטרך להפעיל את השכל, ואקבל מאה. זה נשמע טוב, אבל זה גם קצת מפריע לי, כי כבר הגשתי פעם לאותו מרצה עבודה מאותו סוג, רק על נושא קצת שונה. האפשרות השנייה היא לעשות עבודה שייקח לי לפחות חודשיים לעשות, שכן אצטרך להפעיל בה שכל ושלא בטוח אקבל בה מאה."

– "ומה השאלה?"

– "באיזו אפשרות לבחור. אני נוטה לאפשרות הראשונה."

– "אני אתן לך רמז. אתה צודק."