כתבתי רשומה אורחת לבלוג המתחרה "דגש קל": בלשן. הרשומה עוסקת בכנס "החינוך ביד הלשון" שהייתי בו בשבוע שעבר.

זו העת להזכיר שגם אני מזמין רשומות אורחות: על שירה, על בלבול בין ימין לשמאל, על ויקיפדיה, על ירושלים, על מוזיקה ועל לשון.