צולם במנהרה של מגדלי צמרת הבירה:

למחלק העיתונים / יש מצלמה נסתרת / רואים כל מה / שאתם עושים / כאן בלילה

למחלק העיתונים / יש מצלמה נסתרת / רואים כל מה / שאתם עושים / כאן בלילה

באנגים? יחסי מן? הרכבה של מערכות סטראו גנובות לרכב? פיפי?