יש בעברית הרבה מילים במשקל "קַיִל": בית, זית, טיס, דיג, קיץ, סיף, עין, חיץ. אמורים לכתוב אותן ביו״ד אחת בכל הצורות שלהן: עין, עיניים, עיני השמאלית, לא מאמין למראה עיניי, עין־גדי, עיני העולם (יוצאת דופן המילה בית שבה היו״ד נעלמת כליל בצורת הרבים: "בתים"). כתיבת "ביית" או "זיית" אינה נפוצה מאוד ותיחשב בעיני רבים לעילגות, אבל יוצא לי לראות שאנשים כותבים "הדייג אסור", "אלוף הסייף". יש גם הרבה אנשים שיכתבו את הצירוף "בעיני רבים" מהמשפט הקודם ככה: "בעייני רבים". כמובן, נכון לכתוב שמי שעוסק בדיג הוא דייג, מי שעוסק בסיף הוא סייף ומי שעוסק בטיס הוא טייס.

עכשיו תחשבו על המילה "טייץ" – מכנסיים צמודים. זו מילה שהגיעה מאנגלית – tights, אבל כל הישראלים שאני שומע אינם מבטאים "tayts", אלא ממש "táyits". כך השפיע המשקל העברי של מילים כגון קיץ וחיץ על המילה הזאת והוסיף לה את החיריק הזה. מצדי אפשר לאמץ אותה אל העברית באופן סופי ולכתוב "טיץ". אם מחפשים בגוגל, רואים שאכן יש אנשים שכותבים ככה.

אילו עוד מילים אתם מכירים שעברו אימוץ כזה למשקל עברי?