הדר: "איך אפשר לזהות מישהו צעיר פעור? הוא חושב שאתה מכיר את כל הראשי תיבות שהוא מכיר."