מה צורם יותר לדעתכם: להגות "מִדְפֶּסֶת" במקום "מַדְפֶּסֶת" או לכתוב "מידפסת"?