מדור "פעמיים כי טוב" מודה לאשת יחסי הציבור של הסדרה "סרוגים" על אספקת הלוגו שילווה אותו מעתה:

פָעָמַיִם כִּי טוֹב – סרוגִים

פָעָמַיִם כִּי טוֹב – סרוגִים

רוצים לנקד? נהדר. אבל תפתחו מילון, בבקשה.

צל"ש למי שינמק בתגובות למה הניקוד הזה לא נכון ולמה הניקוד הנכון כן נכון.