— "אל תשאל אותי שאלות פילוסופיות בשבע בערב אחרי התרופה שלא לקחתי."