– "למה הוא גר בתל־אביב למה?"

– "למה מישהו גר בתל־אביב?"