— "מדהים אותי שאני יכולה לשבת בקורסים מתקדמים במדעי המחשב וזה נשמע לי כמו מדעי הרוח."