בזמן האחרון אני כותב פה כמעט רק על נושאי לשון ויורד עוד ועוד לפרטים דקדוקיים עמוקים שמצד אחד לא ברור לי אם מישהו בכלל מבין אותם ומצד שני בא לי שמישהו כבר יוריד לי סתירה ויאמר: "הדיונים הלשוניים שלך ממש ילדותיים! תפסיק כבר להעמיד פנים שאתה מבין משהו בדקדוק העברי". בחיי.


מהו לדעתכם הניקוד של המילה מערבולת? כנראה חשבתם על משהו כמו מַעַרְבֹּלֶת. אז זהו, שלא: לפי אבן שושן זה מְעַרְבֹּלֶת. למה זה הניקוד, אם כולם אומרים מַעַרְבֹּלֶת, לפחות בימינו?

ברור שהשורש הוא ערב"ל – שורש מרובע, ושמ' היא תחילית. אני לא באמת מכיר לעומק את כל משקלי השם בעברית, אבל לא מצאתי ברשימת המשקלים משקל עם תחילית מ שמתאימה לשורש מרובע. מהמשקלים שמצאתי במילון אבן שושן המשקל שהכי קרוב למְעַרְבֹּלֶת הוא פְּעַלְעֹלֶת, למשל סְחַרְחֹרֶת, אבל זה לא משקל עם תחילית, אלא עם הכפלת שתי האותיות האחרונות של הפועל. המילה מערבולת קרובה יותר למשקל מַפְעֹלֶת, כמו מַתְכֹּנֶת, אבל השורש המרובע מפריע לניקוד סדיר לפי המשקל. אני מתקשה לחשוב על עוד מילים במשקל כזה.

אז מצד אחד, השורש המרובע מפריע לניקוד. מצד שני, העי"ן אחרי המ"ם דווקא עוזרת: קל וטבעי לנו לומר "מַעַ…" כמו ב"מעבדה", "מערכת" וכו'. ובא הניקוד באבן שושן והורס לנו: מְעַרְבֹּלֶת. ובא אמיר אהרוני ואומר: תנו לי מילה לא תקנית ואראה לכם איך היא מסתדרת עם הדקדוק העברי הקלסי.

אני טוען שבמילה מערבולת יש טעם משני בהברה הראשונה. "פרקים בפונטיקה" של אשר לאופר אומר מעט מאוד על טעם משני בעברית, אבל הנה – נראה לי שמצאתי מילה עם טעם משני. הטעם הראשי הוא, כמובן, מלעיל, בהברת bo, כי זה משקל סגולי-מלעילי, כמו במילים שוקת, קובץ, מחרוזת וכו'. אבל הרישא של המילה – מַעַר- – סגולית-מלעילית גם היא, כמו במילים תער, שער, פער, טעם. תראו איזה יופי, טעם משני: [maarˈboletˌ]. והנה, הכשרתי את הניקוד מַעַרְבֹּלֶת.

מישהו הבין משהו? אם כן, מה אתם חושבים על זה?