איזה יופי – מעריב מחזירים לשימוש את הפועל המקראי לְתַכֵּן:

חוסל מתכן הפיגוע באי באלי

חוסל מתכן הפיגוע באי באלי