לפי המחקר של רבקה נריה בן-שחר, חרדים קוראים להנקה "הזנה שלא מבקבוק".

הפוך על הפוך.

ניסיתי לחשוב איך שוחרי אורח החיים הטבעי יקראו להזנה מבקבוק. "הנקה שלא משדיים"?