ברוך ה' אלוהי ישראל אשר לא השבית לחכמה גואל,
דורש להבין דרכה ודעת נתיבה שואל,
ואם מעטו דורשיה ומטו ידי שוחריה ומבקשיה
תהי כאישה געולה ועזובה ואשת כסילות בעולה ואהובה
ויום יום האיוולת הרה ויולדת והחכמה עקרה ואיננה נפקדת
ויד הסכלות חזקה ורגל השכל מועדת
ואם התבונה שכולה וגלמודה וזוללה ומרודה
יצאוה בניה ופסו אמוניה, וספו מביניה,
תחת היותה דגולה מרבבה, מגברת חיילים וצבא,

ותלך האיוולת הלוך וגבור, והחכמות היו הלוך וחסור,
ויותר מהמה חכמת הלשון אשר היא ראש לכל החכמות,
וסולם אל כל המעלות הרמות,
ואם איננה קודמת במניין היסודי,
היא האדן העמודי וקודמת בסדר הלימודי.
פרצו אווילים גדריה, והורידו לארץ שעריה
וקרקרו קירותיה וערו יסודותיה
ושברו בריחיה ודלתותיה עד רדת חומותיה,
והסיגו גבוליה והשחיתו יבוליה
ושונים שינו טעמה, ושועלים חיבלו כרמה,
כרמה הסמדר, ופריה פרי עץ הדר,
נחמד למראה ולהשכיל, טוב למאכל ולהכיל.

אני במקצוע הנכון.

אחלו לי הצלחה במבחנים.


השורות למעלה לקוחות מהקדמת המתרגם ר' יהודה אבן תיבון ל"ספר הרקמה" של ר' יונה אבן ג'נאח.