הפעם צריכים למנוע בכל מחיר את מצעד התועבה

עובדיה יוסף: זו ממש תועבה, כולנו פנחס