הרשומה הזאת היא תגובה ארוכה להערה מעניינת מאוד שכתב הכתם לפני ימים אחדים בתגובה להודעה על הקמת היומן החדש שלי על טעויות במילון אבן שושן.

המילון המרוכז של אבן שושן רק נותן הגדרות ולא מפנה למקורות. המילון המלא מפנה למקורות. שתי המילים מופיעות במסכת בכורות ז ה, מְאֻשְׁכָּן במשנה וקַיָּן בגמרא. ההתייחסות היא לכוהנים – מי שיש לו ביצים גדולות ואיבר גדול פסול מעבודת בית המקדש. בגמרא הנוסח הוא בדרך כלל מאושבן או אפילו משובן או משועבן – חילופי נוסח כאלה בין נוסח המשנה במהדורות של משנה בלבד לבין נוסח המשנה בגמרא הם עניין שבשגרה ומהדורות חדשות וטובות מציינות לפחות חלק מהחילופים בשוליים. יכול להיות שהחילוף הזה קשור לעובדה שהאותיות כ"ף ובי"ת נראות דומה, אבל קשה לומר במדויק. הכתיב "משועבן", למשל, כבר כל כך מרוחק מהשורש אשך, שאולי זה לא קשור בכלל.

גם השימוש באוצר מילים שונה במשנה, שכמעט כולה כתובה עברית, ובגמרא, שכתובה בתערובת של עברית וארמית, הוא תופעה ידועה למדי. למשל הספר "העברית בתלמוד הבבלי" של פרופ' יוחנן ברויאר, שזכיתי לכבוד ללמוד אצלו, עוסק בזה, אבל רוב הדוגמאות בו ממסכת פסחים ולא מצאתי בו את קיין ומאושכן. וגם לא מצאתי את המילים האלה בשום מקור אחר – ספר אוצר לשון התלמוד של קוסובסקי מציין אותן רק בדף הזה בבכורות.

אין לי עוד מה להוסיף על המילים האלה עצמן, אבל הנה דבר מעניין קטן: באותו דף ממש מסבירים שמאושכן זה מי שיש לו ביצים גדולות – כן, משתמשים במילה "ביצים". ואני חשבתי שזו שאילה מרוסית. הרי לא בכל השפות קוראים לזה ביצים – לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל באנגלית זה "כדורים".

הכתם שואל באיזו מילה כדאי להשתמש. לא יודע; אם אתה רוצה שיבינו אותך מהר, תגיד "מאושכן", כי די ברור שהשורש הוא "אשך", אבל אם אתה רוצה להרשים ולהתמיה אנשים, תגיד "קיין".