פרסומת לבודק איות:

To be or not to be

To be or not to be

To be or not to be

That is the question

רק אני רואה מה הבעיה פה?