"פטריק הקדוש ניצר את האירים במאה החמישית לפני או אחרי הספירה?"

נשבע לכם ששמעתי את זה. אל תשאלו אותי מי זה היה – אני לא יודע ולא רוצה לדעת. לכו לשתות בירה או משהו.