תכלס, אין מה להתפלא מזה שאין תקציבים להשכלה. אין חדש תחת השמש: "לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר" (קהלת ט יא).

מה שכן, אם יש מישהו חכם או נבון שמוכן להסביר לי למה המילה "מירוץ", שמופיעה באותו פסוק, נכתבת בכתיב חסר ניקוד ביו"ד על פי מילון אבן שושן, יצול"ש, כי לי אין שמץ של מושג. הניקוד הוא מֵרוֹץ, ולפי הכללים, יו"ד לא אמורה להיכתב כהשלמה לצירי ללא סיבה מיוחדת ואני לא רואה במקרה הזה סיבה מיוחדת.