תרגיל: קחו שם עצם בעברית שמתאר חפץ נפוץ ומוכר: דיסק, מדפסת, ארון, מיטה, תנור, מילון (טוב, זה נפוץ רק אצלי בבית).

עכשיו תוסיפו לשם העצם הזה את האות ת"ו בתחילתה וככה חפשו בגוגל: תדיסק, תמדפסת, תארון, תמיטה, תתנור, תמילון.

פעם הייתה בעברית מילת היחס "מן". היום היא קיימת בעיקר בצורת מ- וצמודה למילה שאחריה וזה דבר תקין ומתועד במילונים ובספרי דקדוק. אותו הדבר קרה למילת היחס "את". זהו, זה סופי. זה לא הולך לקרות – זה כבר קרה. קפוט. זה רק עניין של זמן עד שזה יתועד במילונים ועד שהאקדמיה תחליט שניקודה כניקוד ה' הידיעה, כלומר פתח ובאות שאחריה דגש: אֶת + הַמַּדְפֶּסֶת = תַּמַּדְפֶּסֶת.