בועז טופורובסקי הוא מנהיג מפלגת הצעירים "צבר", שהחליטה דווקא לא לכלול במצע שלה סעיף בטחוני-מדיני. זה יותר טיפשי מחכם, כי אם "צבר" מתנערת מקבלת החלטות בנושא הזה, אז מי יקבל אותן?

אבל ניחא, אני בשלב השאלה הזהה – "בחר מקצוע אחד בתכנית לימודים של בית ספר ואמור לי מה היית משנה בתכנית הלימודים שלו."

הוא בחר באזרחות: "לא מלמדים איך להיות אזרח. מלמדים על הכנסת דברים טכניים, אבל לא מלמדים איך להיות אזרח מעורב ותורם ומשנה."

טוב, אני חייב לומר שזו תשובה לא רעה.