רוצים מילון צ'כי עברי? אין לי. תסתפקו ב-Jožin z bažin – יוז'ין ז באז'ין. כל האפנות של האינטרנט מגיעות אליי באיחור, אבל זאת הייתה אמורה להיות מוכרת בעיקר ברוסיה ובפולין ולא בישראל.

מדובר בשיר צ'כי הזוי משנות ה-70. אחרי בית אחד אתם חושבים שאתם קולטים את הקטע, אבל לקראת הסוף יש כמה הפתעות. וגם: שימו לב לאזכור המציאות הקומוניסטית של חוות שיתופיות.