אך, איזה דברים היו מראים פעם בערוץ המקומי: עידן אלתרמן מציג את "ערב ב' כסלו" של ערן צור.

יש מצב שבערוץ 2 מישהו היה צוחק ככה בנושא רבין?