בימים האחרונים קיבלתי שלוש הודעות בדוא"ל מארגונים מסחריים שמעוניינים לשלוח לי דוא"ל ברשימות הפוצה שלהם, אבל מבקשים אישור להמשיך את זה על פי החוק החדש. הארגונים הם ליבה (חברת השמה), גלובס (עיתון) ודן (אוטובוסים). אם לא אסכים לקבל עוד דוא"ל, הם מבטיחים להפסיק לשלוח אותו אחרי האחד בדצמבר.

אחרי התאריך הזה אני אמשיך לקבל ספאם ישראלי, אבל אני אדע שזה יעני ממש בלתי חוקי.