הנה זה בא הנה זה כאן גם אצלנו: ראיתי באוניברסיטה העברית שני אנשים עם תסרוקות אימו.