חידה: לפניכם רשימה של דברים הנוגעים לקורסים באוניברסיטה. אנא כתבו בתגובה, איזה קשר קיים ביניהם.

  1. שם הקורס
  2. תיאור הקורס בשנתון
  3. התואר האקדמי של המרצה
  4. החומר שהמרצה מעביר
  5. החומר שמרצים אחרים חושבים שהמרצה מעביר
  6. החומר שהסטודנטים לומדים
  7. ההשפעה של החומר על העתיד האישי של כל סטודנט ושל עולם המחקר האקדמי