עוצר אותי מאבטח בכניסה לקניון.

— "מה יש לך בתיק?"

— "ספר על אליעזר בן יהודה."

— "אה, זה הזה ממצדה?"

— "אהה… לא… אליעזר בן יהודה?!…"

— "מי זה אליעזר בן יהודה? זה הזה ממצדה, לא?"

— "לא. אתה לא יודע מה עשה אליעזר בן יהודה?"

— "זה היה המנהיג של האלה ממצדה שהתאבדו."

— "לא. באיזו שפה אנחנו מדברים?"

— "הוא לא היה ממצדה? היה שם אליעזר אחד."

— "לא. אני שואל אותך ברצינות: באיזו שפה אנחנו מדברים? בעברית, נכון? ואליעזר בן יהודה הוא מחייה השפה העברית?.."

— "אה, זה מה שהוא עשה במצדה?"

עכשיו מי צריך להתבייש יותר: המאבטח שלא יודע מה עשה אליעזר בן יהודה או אני, שלא ידעתי שלמנהיג הקנאים במצדה קראו אלעזר בן יאיר?