"שאלתי היום מישהו מה שלומו ומה הוא ענה לי?.. 'חשמל'."