"האוניברסיטה העברית תעניק לביל גייטס את פרס איינשטיין", מבשרת כותרת באתר האוניברסיטה העברית.

וזה בסדר, כי גייטס אמנם ניהל חברה מסחרית דורסנית ותאבת בצע, אבל גם תרם הרבה מהכסף שהרוויח לצדקה. באמת.

אבל מוזר לי המשפט של הפרופ' מגידור: ""העובדה שביל גייטס הביע את הסכמתו לקבל את הפרס מעידה על הכרתו באיכותה האקדמית של האוניברסיטה העברית".

מה זאת אומרת הביע את הסכמתו לקבל את הפרס? כשנותנים פרס, אז לוקחים, לא ככה? ואיך זה קשור לאיכות האקדמית של האוניברסיטה?