Keren Keren

קרן קרן

אני הייתי החתונה של מור שטג. זה אומר שהראשונה ברשימה היא הכלה, ושהשם הפרטי נכתב קודם. וזה אומר שקרן דנה היא הכלה של החתונה האחרת שהייתה באותו ערב. ושנועם קרן הוא החתן. ושאם היא תעשה את הדבר הרגיל שעושות נשים נשואות, יקראו לה קרן קרן.

איזה קטע.