שיקום מתחם הצ\'ק-פוסט החדש

שיקום מתחם הצ'ק-פוסט החדש

אם המתחם הזה חדש, בשביל מה לשקם אותו?

ואם שילמו על זה 32 מיליון שקל, אז אפשר להפחית מהם את התשלום למי שניסח את השלט הזה, כי הוא מפגר, ולהחזיר אותם לקופת העירייה?