ירדתי מהרכבת וראיתי חייל. הייתה לו כומתה בכותפת. אז בדקתי אם גם לי יש.

לא מתו בי אינסטינקטים מוזרים.