אנחנו נוסעים במעלית
והיא נוסעת הצידה
יש לה גלגלים
קוראים לזה אוטו

(המהפכה המיותרת – חוק בריאות)